3D Zemin İçerik


3 Boyutlu Zemin Kaplama ile artık alanlarınızda istenilen görseller ile kendinize özgü ortam yaratmanıza olanak sağlıyoruz.  Tüm alanlarda uygulanarak, oluşturduğunuz ortamı 3 boyutlu hale getirip, mevcut ortamın içerisinde duygusunu hisetmenize olanak sağlıyoruz.

KAPLAMADA KULLANILAN ŞEFFAF ÇÖZELTİ NASIL HAZIRLANIR?

Uygulamanın sağlığı ve sonucun olumlu olması açısından zemin solüsyonunun çok iyi hazırlanması gerekir. Karışım 1/3 oranında çift kompenantlı yapılır ve homojenik özellik göstermelidir. Yanlış hazırlama sonucunda oluşabilecek olumsuz durumlar ise:

Çözelti erken veya geç donabilir. Bu durum çözeltide kalitesizliğe ve dayanıksızlığa yol açar.

Buna bağlı olarak kemikleşen zeminde birkaç gün içinde çatlaklar görülebilir.

Çözelti parlaklığını kaybeder ve bu zeminin genel anlamda görünümünü olumsuz etkiler.

KAPLAMA NASIL UYGULANIR?

Zemin her türlü toz ve kirden arındırılır.

Zeminde fayans, beton, şap, sıva varsa zemin tesviye solüsyonu ile düzeltilir.

Tesviye solüsyonunun bir gün boyunca sertleşmesi beklenir.

Ardından görsel baskısı zemine uygulanır ve görselin zeminle tümleşmesi için bir gün beklenir.

Son olarak şeffaf çözelti görselin üzerine uygulanır ve bir gün bekledikten sonra zemin kullanıma uygun hale gelir.

UYGULAMA ÖNCESİ VE SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

3D zemin/duvar uygulamasında uygulama yapan ekibin hassasiyeti ve kullanılan kimyevi teknikler önem arz eder. Eksik veya hatalı yapılan şeffaf solüsyon zeminde baloncukların oluşmasına neden olabileceği gibi hassasiyet göstermeyen ekibin çok iyi bir kimyevi terkip olsa bile uygulama eksikliği kemikleşen solüsyonun çatlamasına neden olabilir. Bunun yanında uygulama öncesi ve sonrası sizin zemini nasıl kullanacağınızı teknik ekip zaten size bildirecektir.